Preguntes freqüents sobre llicències i permisos

Aquí trobaràs les preguntes més freqüents per saber quines llicències i permisos necessites per a les diferents accions que vulguis fer en els nostres espais. Si les respostes no resolen tots els teus dubtes, pots consultar-nos directament al formulari més avall:

Una llicència és una autorització administrativa, en principi indefinida, sobre les activitats que es poden realitzar en un espai privat, atorgada pels Ajuntaments.

Té a veure amb les dimensions i característiques de l'espai (segons les normes de seguretat, salubritat, sanitàries, barreres arquitectòniques i sectorials) i la situació (segons normatives urbanístiques, per a evitar la saturació en determinades zones, o molèsties als veïns, per exemple).

Per lògica, algunes llicències són més riguroses que d'altres, i algunes poden incloure diverses activitats complementàries o compatibles. La llicència està associada a l'espai i, per tant, és el propietari qui l'ha de tramitar.

Un permís d'activitat és una autorització administrativa, en principi limitada en el temps, per realizar una activitat especial en un lloc que no té llicència específica, en un espai públic, o amb característiques no previstes en la normativa estàndar.

Típicament, cal solicitar un permís per a esdeveniments de determinat aforament, instal·lació d'elements d'arquitectura efímera o mòbils, ocupació de l'espai públic, canvi en els horaris autoritzats, festas populars o multitudinàries, actes culturals, etc. El permís va associat a l'esdeveniment i, per tant, ha de ser tramitat per l'organitzador.

PopPlaces.com té com a objectiu facilitar l'acord entre propietaris i usuaris per cedir els seus espais. La disponibilitat de les llicències i permisos corresponents és part fonamental en la viabilitat d'un projecte de botiga efímera o esdeveniment, i PopPlaces.com es compromet a publicar la informació rellevant en les fitxes dels espais (subjecte a la informació proporcionada pels propietaris) i a facilitar els mecanismes necessaris per a que els usuaris puguin explicar als propietaris els objectius de la seva activitat.

En aquest sentit, PopPlaces.com no es compromet a validar la veracitat de les dades ni a assesorar de forma concloent sobre la idoneïtat de llicències o permisos. Per a això, ens remitim als nostres col·laboradors especialistes, als quals es pot contactar a través d'aquest formulari.

La responsabilitat sobre la sol·licitud de llicències i permisos recau en els propietaris i usuaris, segons pertoqui. PopPlaces.com no pot garantir que una cessió tramitada a través del lloc web acompleixi tots els requisits legals o administratius necessaris però proporcionarà mecanismes per resoldre dubtes a través dels seus col·laboradors especialistes, als què es pot contactar a través d'aquest formulari.

Les pòlisses d'assegurances de Responsabilitat Civil cobreixen eventualitats fortuïtes, degudes a accidents o incidents imprevisibles. En cap cas poden cobrir incidències causades per incompliment de normatives, com ara l'excés en l'aforament o altres circumstàncies limitatives definides en les llicències dels espais o en els permisos d'activitat.

Abans de publicar el teu espai i de cedir-lo a través de PopPlaces.com has de consultar amb el teu Ajuntament quines activitats hi pots realitzar, i sol·licitar les llicències que correspongui en funció dels objectius comercials que tinguis. En cas de dubtes o de necessitar ajuda tècnica, pots contactar amb els nostres col·laboradors especialistes, a través d'aquest formulari.

Depèn de la llicència i del tipus d'esdeveniment. En general, hi ha certa flexibilitat per realitzar activitats eventuals en espais amb llicència de venda, sempre que es compleixin les limitacions d'aforament, les regulacions de seguretat i sanitat, i els horaris en els quals es produirà la concurrència de públic.

Cal tenir especial cura amb els productes alimentaris. Per exemple, en general es poden vendre productes envasats en qualsevol local comercial, però la manipulació d'aliments només es pot realitzar en locals autoritzats per a això; en canvi, un càtering extern sol poder-se servir en qualsevol espai si es contracta a través d'una empresa amb permís per a això. De manera que consulta en cada cas, si tens dubtes.

En darrer terme, l'organitzador d'un esdeveniment és el responsable del que passi en el mateix. Per tant, un cop el propietari informa a l'organitzador de la llicència de què disposa l'espai, l'organitzador ha de comprovar si és suficient per a la realització de l'activitat, o si ha de complementar-la amb un permís especial, de la tramitació i compliment serà qui respongui davant de possibles reclamacions o sancions.

Com dèiem a la pregunta anterior, l'organitzador d'un esdeveniment és responsable del que passi en el mateix, així com de complir amb les limitacions de la llicència o permís amb què compte. El propietari ha d'informar de manera transparent, i proporcionant còpies de la documentació oportuna, si cal, a l'usuari perquè compti amb tota la informació necessària. Tot i això, i per evitar sancions, recomanem al propietari una comunicació fluïda amb l'usuari, sempre que el que pretengui realitzar l'espai es desviï del que raonablement previsible en l'abast de la llicència d'activitat de l'espai. En cas de dubtes, recomanem a ambdues parts consultar amb un expert en la matèria.

Com hem dit anteriorment, l'organitzador d'un esdeveniment és el responsable últim del que succeeixi i ha de posar els mitjans necessaris per evitar qualsevol incidència, així com aconseguir els permisos administratius que correspongui. En cap cas s'ha de superar l'aforament declarat l'espai (i que pot dependre de la configuració de l'esdeveniment), ni els horaris permesos per les normatives dels ajuntaments, per evitar problemes amb els veïns i l'actuació dels agents de l'autoritat en cas de denúncia. El propietari ha facilitar-te tota la informació necessària sobre les seves llicències i les característiques de l'espai perquè puguis valorar si precises un permís addicional, o ajustar els requeriments de la teva activitat o esdeveniment.

Els propietaris d'espais publicats o contractats a través de PopPlaces.com han de facilitar als usuaris la informació necessària sobre les llicències dels seus espais. En cas que això no sigui així, recomanem a l'usuari posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de PopPlaces.com. Un cop l'usuari compta amb aquesta informació, ha de validar que sigui apropiada per a la seva activitat. En cas de dubtes o de necessitar ajuda tècnica, pots contactar amb els nostres col·laboradors especialistes, mitjançant aquest formulari.

L'usuari és responsable de comptar amb els permisos complementaris a la teva llicència necessaris per a la seva activitat, si és el cas. Has facilitar informació veraç i completa sobre el teu llicència (i, si és possible, còpia de la documentació corresponent) a l'usuari perquè pugui valorar el seu projecte. Per evitar incidències, recomanem que tinguis una conversa fluïda amb l'usuari per assegurar-te que farà els tràmits necessaris, si fos necessari. En general, els usuaris ja busquen locals apropiats per a la seva activitat, però en cas de dubtes o de necessitar ajuda tècnica, pots contactar amb els nostres col·laboradors especialistes, mitjançant aquest formulari.

Algun dubte no t'ha quedat resolt?

Contacta amb nosaltres