Les preguntes que més ens fan

General

General

PopPlaces.com és una plataforma online que CONNECTA qualsevol persona o empresa que busqui espais per dies adequats a les seves necessitats amb aquests espais.

Us oferim l'oportunitat d'anunciar-vos de forma gratuïta a la nostra pàgina web per a que empreses, joves emprenedors i agències de comunicació hi tinguin accés d'una manera ràpida i senzilla per a realitzar llurs pop ups, presentacions de producte, showrooms, events, reunions, etc.

Popplaces.com posa en contacte a propietari i marca o empresa. A més, ofereix assegurances a ambdues parts. Per tot això, rebem la comissió d'un 5% per part dels llogaters i d'un 15% per part dels propietaris amb l'assegurança de responsabilitat civil inclosa.

Hi ha altres webs de lloguer d'espais comercials però cap que permeti el lloguer per dies, que garanteixi tot el procés de pagament, que permeti el diàleg directe entre propietari i llogater per a establir condicions particulars, ni que ofereixi el valor afegit d'assegurances on-line.

PopPlaces.com només factura comissions per transaccions confirmades. La pujada i consulta d'espais i el diàleg entre propietario i llogater és gratuït. PopPlaces.com al posar en contacte a propietari i marca o empresa i oferir assegurances a ambdues parts, rep una comissió del 5% per part del llogater i un 15% per part dels propietaris amb assegurança de responsabilitat civil inclosa.

Qualsevol persona o empresa que busqui espais per dies. Des d'agències de comunicació i esdeveniments a joves dissenyadors, emprenedors, grans marques, pimes...

Els preus són marcats pels propietaris i aquests els poden modificar quan vulguin i sota els criteris estacionals (festius, fires importants, Nadal, etc.). Les comissions de PopPlaces.com són percentatges del preu establert pel propietari. De la mateixa manera que es pot decidir la disponibilitat del calendari.

El propietari rebrà una petició de l'empresa, marca o usuari explicant què vol realitzar en lespai escollit. En tot moment, el propietari de l'espai pot acceptar o rebutjar la proposta, PopPlaces.com no interfereix en la transacció. En cas de que la petició sigui acceptada, el pagament es fa a través de . Ha d'anticipar-se la totalitat del lloguer.

El llogater accepta uns termes i condicions amb les particularitats de l'espai. PopPlaces.com defineix un acord de cessió de l'espai del propietari i el llogater. L'acord està legalment reflectit pels Termes i Condicions acceptats pels Propietaris i Llogaters en el moment de registrar-se a la web, i detallat en cada transacció per les dades adjuntes d'identificació del propietari, llogater, espai, dades, preu, condicions d'ús, condicions particulars.

Amb data 11-11-2014 hem canviat els Termes i Condicions i la forma de calcular la nostra comissió a propietaris. Aqui t'oferim un resum del contingut d'aquests canvis, encara que pots consultar el text complet a la secció de Termes i Condicions d'aquesta web.

Què canvia?

 

1.     El preu de la cessió en la fitxa de l'espai es desglossa entre preu base (allò que tu guanyaràs), el cost del servei de PopPlaces.com i impostos aplicables;

2.     Quan introdueixes el preu base, la plataforma calcula automàticament el cost del servei de PopPLaces.com i el seu IVA, i veuràs el total que apareixerà a l'anunci del teu espai;

3.     PopPlaces.com calcula el cost del servei només sobre el preu base de la cessió;

4.     Com a Propietari, només has de facturar a PopPLaces.com, no als Usuaris; i,

5.    Cobraràs un 50% tant bon punt l'Usuari pagui i tu emetis la factura a PopPlaces.com, i un 50% tant aviat acabi la cessió.

Per què et beneficia?
 
1.     La comissió de PopPLaces.com es calcula sobre el preu base, sense incloure l'IVA, així que pagues menys;
2.     Veus de forma clara el que guanyaràs com a Propietari (ingrès net), el que has de posar a la factira a PopPLaces.com, i el que veuran els Usuaris com a preu de la cessió; i,
3.     I el més important, sabràs el que has de cobrar i quan.
 
Què has de fer?
 
1.     Comprovar que el desglòs del preu que s'ha realitzat automàticament compleix les teves espectatives i, si cal, modificar-lo (anar a "Modificar preus" de "Els meus Espais"); i,
2.     Llegir els nous Termes i Condicions.
 
Revisa les teves fitxes d'espais i, a llogar-los!
 
Si tens qualsevol dubte, estarem encantats d'ajudar-te!

Propietario

General

Només cal entrar a la web www.PopPlaces.com i crear el teu compte d'usuari. Un cop creat, ja pots penjar qualsevol espai omplint el formulari de característiques i pujant alguna fotografia. Com més característiques  descriguis del teu espai, més dades tindran els usuaris per a valorar si s'adiu a l'esdeveniment que volen realitzar.

Mira el vídeo tutorial aqui

PopPlaces.com és un marketplace que no ofereix la promoció discriminada d'espais per cobrament. Els espais més ben valorats pels usuaris seran els més destacats i, en la cerca, els resultats s'oferiran en base a criteris objectius.

PopPlaces.com no es pot pagar per posicionar-te. Els espais més ben valorats pels usuaris seran els més destacats i visibles. En la cerca, els resultats s'oferiran en base a criteris objectius, és a dir, aquells que millor s'adaptin als filtres que ha marcat l'usuari.

Cualquier evento se puede realizar en cualquier espacio, eso sí, si el espacio dispone de las licencias necessarias. Por ejemplo, si un espacio no dispone de licencia para vender alimentos, en el caso que quisiera que se hicieran Pop Up Restaurants en su local, debería conseguir los permisos necessários para poder realizar esa acción en concreto. El tamaño, la ubicación o la distribución espacial son factores que pueden determinar características del evento pero con imaginación, creatividad y ganas¡TODO ES POSIBLE!

-Assegurança obligatòria de RC per a propietaris inclosa en la comissió del 15%. Aquesta assegurança cobreix als propietaris dels danys que puguin patir els llogaters dins dels seus espais. És la primera vegada a Espanya que es fa una assegurança amb aquestes característiques i això dóna una gran garantia.

- Els llogaters declaren per a què utilizaran l'espai i aquestes condicions d'ús queden enregistrades en l'acord de cessió.

- Els propietaris poden establir condicions particulars als llogaters (per exemple, l'espai s'ha de pintar al sortir), que també queden enregistrades en el document d'acord de cessió.

- PopPlaces.com proporciona una assegurança opcional de responsabilitat civil als llogaters que els cobreix de possibles danys que puguin ocasionar als espais degut a la seva activitat; els propietaris poden incloure la obligatorietat de contractar aquesta assegurança dins de les condicions particulars durant el diàleg amb els llogaters si ho creun necessari (por exemple, si volen organitzar un esdeveniment i no són una empresa dedicada a aquesta activitat que ja compta amb assegurances).

Flexible 
(1 dia). Si l’usuari cancel·la amb un mínim de 24h d’antelació al dia i hora d’entrada de la reserva, se li retornarà el 100% del preu total menys l’import de les tarifes del servei i impostos aplicables. Si l’usuari cancel·la amb menys de 24h d’antelació al dia i hora d’entrada de la reserva, no es retornaran els dies o hores no gaudits. Si l’usuari decideix abandonar l’espai abans de temps, no es retornaran els dies o hores no gaudits.

Moderada 
(7 dies). Si l’usuari cancel·la amb un mínim de 7 dies d’antelació al dia i hora d’entrada de la reserva, se li retornarà el 50% del preu total menys l’import de les tarifes del servei i impostos aplicables. Si l’usuari cancel·la amb menys de 7 dies d’antelació al dia i hora d’entrada de la reserva, no es retornaran els dies o hores no gaudits. Si l’usuari decideix abandonar l’espai abans de temps, no es retornaran els dies o hores no gaudits.

Estricta 
(30 dies). Si l’usuari cancel·la amb un mínim de 30 dies d’antelació al dia i hora d’entrada de la reserva, se li retornarà el 50% del preu total menys l’import de les tarifes del servei i impostos aplicables. Si l’usuari cancel·la amb menys de 30 dies d’antelació al dia i hora d’entrada de la reserva, no es retornaran els dies o hores no gaudits. Si l’usuari decideix abandonar l’espai abans de temps, no es retornaran els dies o hores no gaudits.

La web disposa de diferents alerts per als propietaris:

1.Avís quan un possible llogater vol preguntar sobre un espai.

2.Avís quan un posible inquilino hace una petición de reserva.

3.Avís quan una petició caduca per manca de resposta per part del propietari.

4.Després d'acceptar o rebutjar una petició de reserva.

5.Després de cancel·lar una reserva, tant si ho fa el llogater com si ho fa el propietari.

6.Avís quan es confirma el pagament.

Licencias

Una llicència és una autorització administrativa, en principi indefinida, sobre les activitats que es poden realitzar en un espai privat, atorgada pels Ajuntaments.

Té a veure amb les dimensions i característiques de l'espai (segons les normes de seguretat, salubritat, sanitàries, barreres arquitectòniques i sectorials) i la situació (segons normatives urbanístiques, per a evitar la saturació en determinades zones, o molèsties als veïns, per exemple).

Per lògica, algunes llicències són més riguroses que d'altres, i algunes poden incloure diverses activitats complementàries o compatibles. La llicència està associada a l'espai i, per tant, és el propietari qui l'ha de tramitar.

Un permís d'activitat és una autorització administrativa, en principi limitada en el temps, per realizar una activitat especial en un lloc que no té llicència específica, en un espai públic, o amb característiques no previstes en la normativa estàndar.

Típicament, cal solicitar un permís per a esdeveniments de determinat aforament, instal·lació d'elements d'arquitectura efímera o mòbils, ocupació de l'espai públic, canvi en els horaris autoritzats, festas populars o multitudinàries, actes culturals, etc. El permís va associat a l'esdeveniment i, per tant, ha de ser tramitat per l'organitzador.

PopPlaces.com té com a objectiu facilitar l'acord entre propietaris i usuaris per cedir els seus espais. La disponibilitat de les llicències i permisos corresponents és part fonamental en la viabilitat d'un projecte de botiga efímera o esdeveniment, i PopPlaces.com es compromet a publicar la informació rellevant en les fitxes dels espais (subjecte a la informació proporcionada pels propietaris) i a facilitar els mecanismes necessaris per a que els usuaris puguin explicar als propietaris els objectius de la seva activitat.

En aquest sentit, PopPlaces.com no es compromet a validar la veracitat de les dades ni a assesorar de forma concloent sobre la idoneïtat de llicències o permisos. Per a això, ens remitim als nostres col·laboradors especialistes, als quals es pot contactar a través d'aquest formulari.

La responsabilitat sobre la sol·licitud de llicències i permisos recau en els propietaris i usuaris, segons pertoqui. PopPlaces.com no pot garantir que una cessió tramitada a través del lloc web acompleixi tots els requisits legals o administratius necessaris però proporcionarà mecanismes per resoldre dubtes a través dels seus col·laboradors especialistes, als què es pot contactar a través d'aquest formulari.

Les pòlisses d'assegurances de Responsabilitat Civil cobreixen eventualitats fortuïtes, degudes a accidents o incidents imprevisibles. En cap cas poden cobrir incidències causades per incompliment de normatives, com ara l'excés en l'aforament o altres circumstàncies limitatives definides en les llicències dels espais o en els permisos d'activitat.

Abans de publicar el teu espai i de cedir-lo a través de PopPlaces.com has de consultar amb el teu Ajuntament quines activitats hi pots realitzar, i sol·licitar les llicències que correspongui en funció dels objectius comercials que tinguis. En cas de dubtes o de necessitar ajuda tècnica, pots contactar amb els nostres col·laboradors especialistes, a través d'aquest formulari.

Depèn de la llicència i del tipus d'esdeveniment. En general, hi ha certa flexibilitat per realitzar activitats eventuals en espais amb llicència de venda, sempre que es compleixin les limitacions d'aforament, les regulacions de seguretat i sanitat, i els horaris en els quals es produirà la concurrència de públic.

Cal tenir especial cura amb els productes alimentaris. Per exemple, en general es poden vendre productes envasats en qualsevol local comercial, però la manipulació d'aliments només es pot realitzar en locals autoritzats per a això; en canvi, un càtering extern sol poder-se servir en qualsevol espai si es contracta a través d'una empresa amb permís per a això. De manera que consulta en cada cas, si tens dubtes.

En darrer terme, l'organitzador d'un esdeveniment és el responsable del que passi en el mateix. Per tant, un cop el propietari informa a l'organitzador de la llicència de què disposa l'espai, l'organitzador ha de comprovar si és suficient per a la realització de l'activitat, o si ha de complementar-la amb un permís especial, de la tramitació i compliment serà qui respongui davant de possibles reclamacions o sancions.

Com dèiem a la pregunta anterior, l'organitzador d'un esdeveniment és responsable del que passi en el mateix, així com de complir amb les limitacions de la llicència o permís amb què compte. El propietari ha d'informar de manera transparent, i proporcionant còpies de la documentació oportuna, si cal, a l'usuari perquè compti amb tota la informació necessària. Tot i això, i per evitar sancions, recomanem al propietari una comunicació fluïda amb l'usuari, sempre que el que pretengui realitzar l'espai es desviï del que raonablement previsible en l'abast de la llicència d'activitat de l'espai. En cas de dubtes, recomanem a ambdues parts consultar amb un expert en la matèria.

Com hem dit anteriorment, l'organitzador d'un esdeveniment és el responsable últim del que succeeixi i ha de posar els mitjans necessaris per evitar qualsevol incidència, així com aconseguir els permisos administratius que correspongui. En cap cas s'ha de superar l'aforament declarat l'espai (i que pot dependre de la configuració de l'esdeveniment), ni els horaris permesos per les normatives dels ajuntaments, per evitar problemes amb els veïns i l'actuació dels agents de l'autoritat en cas de denúncia. El propietari ha facilitar-te tota la informació necessària sobre les seves llicències i les característiques de l'espai perquè puguis valorar si precises un permís addicional, o ajustar els requeriments de la teva activitat o esdeveniment.

Els propietaris d'espais publicats o contractats a través de PopPlaces.com han de facilitar als usuaris la informació necessària sobre les llicències dels seus espais. En cas que això no sigui així, recomanem a l'usuari posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de PopPlaces.com. Un cop l'usuari compta amb aquesta informació, ha de validar que sigui apropiada per a la seva activitat. En cas de dubtes o de necessitar ajuda tècnica, pots contactar amb els nostres col·laboradors especialistes, mitjançant aquest formulari.

L'usuari és responsable de comptar amb els permisos complementaris a la teva llicència necessaris per a la seva activitat, si és el cas. Has facilitar informació veraç i completa sobre el teu llicència (i, si és possible, còpia de la documentació corresponent) a l'usuari perquè pugui valorar el seu projecte. Per evitar incidències, recomanem que tinguis una conversa fluïda amb l'usuari per assegurar-te que farà els tràmits necessaris, si fos necessari. En general, els usuaris ja busquen locals apropiats per a la seva activitat, però en cas de dubtes o de necessitar ajuda tècnica, pots contactar amb els nostres col·laboradors especialistes, mitjançant aquest formulari.

Inquilino

General

Pots trobar tot tipus d'espais des de restaurants, bars, pubs, hotels, escoles de cuina o dança, perruqueries, espais de co-working, fàbriques abandonades, estudis de fotografia, vaixells, etc.

 

Locals que estiguin en bones condicions, encara que qualsevol espai susceptible a ser llogat per dies pot estar a la  nostra plataforma. El servei de verificació d'espais estarà disponible pròximament, de moment seria bo que les imatges que es triin per a ser mostrades en els perfils dels espais siguin d'alta qualitat i representatives, així hi haurà méss probabilitats de ser llogats de forma temporal.

Mira el vídeo tutorial aqui

Contacta amb nosaltres